วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้ารนายสมนึก-หน้าวัด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายเบิ้ม-ร้านขนนจีน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสมนึก-ช่วงหน้าวัด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยไร่นายสนั่น หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ลาดชัน สายโป่งนก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ลาดชัน สายบ้านนายแทน-ลานมัน หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานหิน-ซับประดาไทร หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง