องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งครูผูช่วยครูผู้ดูแลเด้ก [ 22 ก.พ. 2556 ]
2 เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 22 ก.พ. 2556 ]
3 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 12 ก.พ. 2556 ]
4 เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบลโป่งนก [ 12 ก.พ. 2556 ]
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน [ 26 พ.ย. 2555 ]
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556 -2558 [ 9 ก.ย. 2555 ]
7 ขอเชิญไปใช้สิทธิ์เลือตั้ง [ 7 ก.ย. 2555 ]
8 เชิญร่วมเปิดงานเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน [ 5 มิ.ย. 2555 ]
9 เชิญชมมหกรรมกีฬาของชาวตำบลโป่งนก [ 5 มี.ค. 2555 ]
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ /2555 [ 25 ต.ค. 2554 ]
 
|1หน้า 2|3|4