โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบล(การทำซูชิ)


กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล (การทำซูชิ) ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โป่งนก