โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งนก สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565    โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็ก