โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จุดคัดกรองโควิด 19


งานสาธารณสุข อบต.โป่งนก ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นการป้องกันประชาชนที่เข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลให้ได้รับการตรวจวัดไข้ เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่