โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโป่งนก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 
 
   


TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก...


TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก...

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งนก...

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ตกน้ำ จมน้ำ...

โครงการป้องกันไข้เลือดออก...
 
 
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 ก.ค. 2561 ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก
30 มิ.ย. 2561 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6 มี.ค. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประม...
11 ก.ย. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ....
22 ส.ค. 2560 อบต.โป่งนก ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมเสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบร...
4 ม.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ช...
4 ม.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู...
4 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย...
3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย...
3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย...
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
25 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 40973 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน