โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 
   


โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร สาขาการแปรรูปอาหาร...

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองผักหวาน...

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ตามโครงการผลัดตกหกล้ม ประจำปี พ.ศ.2562...

โครงการหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562...


โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร สาขาการแปรรูปอาหาร...

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองผักหวาน...

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ตามโครงการผลัดตกหกล้ม ประจำปี พ.ศ.2562...

โครงการหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562...

TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก...
 
 
28 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภ...
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 ก.ค. 2561 ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก
30 มิ.ย. 2561 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6 มี.ค. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประม...
11 ก.ย. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ....
24 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
24 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร...
4 ม.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ช...
4 ม.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู...
4 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย...
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
25 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 52104 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน