ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ      
 
 
 
   


กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่ม...

พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร รัชกาลที่ 10...

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโป่งนก - ห้วยคลองนา หมู่ที่ 1...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และสิ่งปลูกสร้าง...


กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่ม...

พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร รัชกาลที่ 10...

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโป่งนก - ห้วยคลองนา หมู่ที่ 1...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และสิ่งปลูกสร้าง...

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานหิน(ปะรำถ่าน) - บ้านคลองลวก...

เดินรณรงค์เชิญชวน ฉีดวัคซีน covid-19 ...

วันท้องถิ่นไทย...

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน...
 
 
1 ส.ค. 2565 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
28 เม.ย. 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ
24 มี.ค. 2565 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565
17 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน...
11 มี.ค. 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
4 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบปร...
30 ส.ค. 2564 โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายสะพานยาว - ลานยาง
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
2 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 มิ.ย. 2563 หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3969389 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน