โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     เชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 
   


จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 62...

โครงการวันผู้สูงอายุ 62 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์)...

โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร สาขาการแปรรูปอาหาร...

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองผักหวาน...


จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 62...

โครงการวันผู้สูงอายุ 62 (สืบสานประเพณีวันสงกรานต์)...

โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร สาขาการแปรรูปอาหาร...

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองผักหวาน...

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ ตามโครงการผลัดตกหกล้ม ประจำปี พ.ศ.2562...

โครงการหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562...

TO BENUMBER ONE...

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561...
 
 
18 เม.ย. 2562 เชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
28 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภ...
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 ก.ค. 2561 ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก
30 มิ.ย. 2561 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6 มี.ค. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประม...
19 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติด...
1 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำ...
1 เม.ย. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า...
20 มี.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า...
24 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
25 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56816 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน