โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ทองเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     โรคโควิด - 19     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก      
 
 
 
   


โควิด 19...

จุดคัดกรองโควิด 19...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...

โครงการจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563...


โควิด 19...

จุดคัดกรองโควิด 19...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...

โครงการจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563...

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส 19...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 และการทำหน้ากากอนามัยป้องกัน ...

กิจกรรม big cleaning อบต.โป่งนก...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโป่งนก 2563...
 
 
30 มี.ค. 2563 โรคโควิด - 19
27 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่...
1 มิ.ย. 2562 เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2562
18 เม.ย. 2562 เชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
28 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภ...
14 พ.ย. 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง
16 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำห...
30 เม.ย. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแป...
19 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติด...
1 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำ...
1 เม.ย. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า...
4 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
3 ม.ค. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
26 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...
25 ธ.ค. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...
Loading...
 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 144509 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน