โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายณัฐวัฒน์  ด้ายรินรัมย์  
  นายก อบต.โป่งนก  
นายดำรง  จงคล้ายกลาง นายเชน  แก้วลัดดา นายพิสิทธิ์  จิตรสมบูรณ์
รองนายก อบต.โป่งนก รองนายก อบต.โป่งนก เลขานายก อบต.โป่งนก
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 88653 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน