ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) 16
  6 พ.ย. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 23
  6 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 18
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283432 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน