ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283426 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน