ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 68
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 69
  20 พ.ค. 2564    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 121
  19 ก.พ. 2564    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2564 115
  3 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 75
  30 พ.ย. 2563    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2563 114
  31 ส.ค. 2563    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2563 108
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 154
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 115
  20 พ.ค. 2563    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2563 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4069744 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน