โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 39
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 46
  20 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2563 33
  5 ส.ค. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562 32
  3 มิ.ย. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 34
  28 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2562 35
  1 ก.พ. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2562 34
  8 ต.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2561 180
  31 ส.ค. 2561    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562 35
  30 ส.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2561 167

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 186670 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน