โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 1
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 0
  20 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2563 0
  5 ส.ค. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562 0
  3 มิ.ย. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 0
  28 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2562 2
  1 ก.พ. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2562 0
  8 ต.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2561 148
  31 ส.ค. 2561    รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562 2
  30 ส.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2561 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 154018 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน