โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2561 122
  30 ส.ค. 2561    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2561 109
  18 พ.ค. 2561    บันทึกรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 / 61 112
  8 ก.พ. 2561    บันทึกรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 / 61 120
  13 ธ.ค. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2560 100
  20 พ.ย. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2560 126
  25 ต.ค. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2560 106
  14 ส.ค. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2560 100
  19 มิ.ย. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2560 114
  10 พ.ค. 2560    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2560 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111746 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน