โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านศิลาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 157
  30 เม.ย. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านศิลาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 81
  1 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 105
  1 เม.ย. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 63
  20 มี.ค. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 49
  24 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
  24 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 105
  4 ม.ค. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 144
  4 ม.ค. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111717 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน