ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ส.ค. 2564    โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายสะพานยาว - ลานยาง 27
  1 ก.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 30
  1 เม.ย. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 29
  2 ม.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 33
  1 ต.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) 28
  1 ก.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 23
  16 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านศิลาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
  30 เม.ย. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านศิลาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23
  1 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487158 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน