โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
  24 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
  4 ม.ค. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.100-0067 สายทางโป่งขุนเพชร หมู่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 ตำบลโป่งนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
  4 ม.ค. 2562    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3 - บ้านวังอ้ายจีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  4 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโป่งนก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  3 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายรอบหมู่บ้านศิลาทอง หมู่ 6 โดยเฉพาะเจาะจง 16
  3 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมอดินทราย-ซับฆ่อง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  12 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กิจการประปาหมู่บ้าน บ้านสะพานหิน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยไร่นายสนั่น หมู่ 9 โดยเฉพาะเจาะจง 13
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสมนึก-หน้าวัด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 46671 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน