โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 พ.ย. 2561    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กิจการประปาหมู่บ้าน บ้านสะพานหิน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
  10 ต.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายคารม-ไร่นางเพ็ญ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหินลาย-เชื่อมศิลาทอง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายพรเทพ-ช่องบ่อ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยขาม(ช่วงไร่พ่อเกิด) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  17 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสะพานหิน-หนองผักแว่น หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวัดป่าฯ-ช่างบ่อ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  15 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายดงจำปา-ไร่พ่อหวาน หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  24 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 35854 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน