ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 108
  1 มี.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 94
  1 ก.พ. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 92
  4 ม.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 122
  1 ธ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 116
  2 พ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 92
  2 ต.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาส 4 116
  2 ก.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาส 3 81
  2 เม.ย. 2563    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาส 2 120
  3 ม.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาส 1 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4046513 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน