ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 พ.ค. 2564    ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ถึงเดือนสิงหาคม 22
  30 เม.ย. 2564    ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 24
  29 ก.ย. 2563    ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 21
  23 ก.ย. 2563    จดหมายข่าว รับชำระภาษีประจำปี 2563 23
  10 ก.ย. 2563    ประกาศ ภดส.1 25
  8 ก.ย. 2563    ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22
  8 ก.ย. 2563    ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 20
  6 ม.ค. 2563    ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 24
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 26
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487166 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน