ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 12
  28 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9
  16 ก.ค. 2563    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 24
  16 ก.ค. 2563    แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ 23
  11 มิ.ย. 2563    ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ 23
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศหลักเกณท์การได้รับค่าครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 / 2558 23
  11 มิ.ย. 2563    ระเบียบและหลักเกณท์งานบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 38 /2558 21
  11 มิ.ย. 2563    หลักเกณท์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบล พ.ศ.2558 22
  2 มิ.ย. 2563    กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 23
  15 ม.ค. 2563    รายงานผลการเข้ารับการอบรมพนักงานส่วนตำบล 23
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487199 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน