โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 50 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

พิธีรำบรวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 61 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2562

กีฬาประชาชนตำบลโป่งนก 62

(ผู้อ่าน 63 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2562

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2562

จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 62

(ผู้อ่าน 51 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

TO BENUMBER ONE

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 17 ก.ย. 2561

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก

(ผู้อ่าน 149 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2561

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 137 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2561

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 178 คน)

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการป่ารักษ์น้ำโล้ใหญ่ ชัยภูมิ

(ผู้อ่าน 139 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

โครงการป้องกันพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 137 คน)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว

(ผู้อ่าน 128 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2560

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 3 ขวบ

(ผู้อ่าน 194 คน)

No results found

เลื่อนลง