โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 28 ก.ย. 2564

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 18 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกสมุนไพรต้านโควิด

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 43 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 83 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2564

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 80 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2564

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

โครงการ ทูบีนัมเบอวัน (TO BE NUMBERONE)

(ผู้อ่าน 94 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

คณะศึกษาดูงาน อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 115 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ติดตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด 19

(ผู้อ่าน 118 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

โควิด 19

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

จุดคัดกรองโควิด 19

(ผู้อ่าน 116 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2563

กิจกรรม big cleaning อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2563

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 2563

(ผู้อ่าน 124 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

(ผู้อ่าน 133 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 2563

(ผู้อ่าน 116 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2563

(ผู้อ่าน 137 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 63

(ผู้อ่าน 114 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 199 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

(ผู้อ่าน 185 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

พิธีรำบรวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 295 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2562

กีฬาประชาชนตำบลโป่งนก 62

(ผู้อ่าน 242 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2562

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

(ผู้อ่าน 165 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2562

จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 62

(ผู้อ่าน 180 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

TO BENUMBER ONE

(ผู้อ่าน 255 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 277 คน)

วันที่ 17 ก.ย. 2561

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก

(ผู้อ่าน 306 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2561

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 270 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2561

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 371 คน)

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการป่ารักษ์น้ำโล้ใหญ่ ชัยภูมิ

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

โครงการป้องกันพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 300 คน)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว

(ผู้อ่าน 247 คน)

No results found

เลื่อนลง