โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 1 ก.ย. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 30 ก.ค. 2565

กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่ม

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 25 เม.ย. 2565

เดินรณรงค์เชิญชวน ฉีดวัคซีน covid-19

(ผู้อ่าน 99 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2565

วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 94 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2565

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

(ผู้อ่าน 63 คน)

วันที่ 20 ม.ค. 2565

Bigclenning day

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 169 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกสมุนไพรต้านโควิด

(ผู้อ่าน 224 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

(ผู้อ่าน 189 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 144 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 152 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 204 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2564

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 179 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2564

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

(ผู้อ่าน 186 คน)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

โครงการ ทูบีนัมเบอวัน (TO BE NUMBERONE)

(ผู้อ่าน 202 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

คณะศึกษาดูงาน อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 242 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ติดตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด 19

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

โควิด 19

(ผู้อ่าน 220 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

จุดคัดกรองโควิด 19

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2563

กิจกรรม big cleaning อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2563

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 2563

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

(ผู้อ่าน 224 คน)

No results found

เลื่อนลง