โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 25 เม.ย. 2565

เดินรณรงค์เชิญชวน ฉีดวัคซีน covid-19

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2565

วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2565

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 20 ม.ค. 2565

Bigclenning day

(ผู้อ่าน 98 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 116 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 122 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการปลูกสมุนไพรต้านโควิด

(ผู้อ่าน 135 คน)

วันที่ 19 ส.ค. 2564

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

(ผู้อ่าน 127 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 103 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 100 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 153 คน)

วันที่ 4 ม.ค. 2564

โครงการขุดสระประปาบ้านสะพานหิน

(ผู้อ่าน 135 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2564

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

(ผู้อ่าน 138 คน)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

โครงการ ทูบีนัมเบอวัน (TO BE NUMBERONE)

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

คณะศึกษาดูงาน อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 187 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ติดตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด 19

(ผู้อ่าน 182 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 176 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

โควิด 19

(ผู้อ่าน 169 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2563

จุดคัดกรองโควิด 19

(ผู้อ่าน 177 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2563

กิจกรรม big cleaning อบต.โป่งนก

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2563

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 2563

(ผู้อ่าน 176 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

(ผู้อ่าน 182 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 2563

(ผู้อ่าน 167 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2563

(ผู้อ่าน 188 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 63

(ผู้อ่าน 164 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 251 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

(ผู้อ่าน 236 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

พิธีรำบรวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 404 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2562

กีฬาประชาชนตำบลโป่งนก 62

(ผู้อ่าน 293 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2562

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

(ผู้อ่าน 218 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2562

จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 62

(ผู้อ่าน 228 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

TO BENUMBER ONE

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2561

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 329 คน)

วันที่ 17 ก.ย. 2561

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งนก

(ผู้อ่าน 360 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2561

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 322 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2561

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(ผู้อ่าน 449 คน)

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการป่ารักษ์น้ำโล้ใหญ่ ชัยภูมิ

(ผู้อ่าน 325 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

โครงการป้องกันพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 356 คน)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว

(ผู้อ่าน 302 คน)

No results found

เลื่อนลง