โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุุงยังชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้


นายกณัฐวัฒน์ ด้ายรินรัมย์ นายก อบต.โป่งนก พร้อมด้วยนางสาวทรายศิรินทร์ ภู่กันมาศสกุล สมาชิกสภาฯ อบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.โป่งนก