โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก


อบต.โป่งนก จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.โป่งนก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ