โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขประเสริฐ หมู่ที่ 12


กองช่าง อบต.โป่งนกดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขประเสริฐ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง