โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2563

การบรรเทาภาษีทีด...

(ผู้ชม 218 คน)

วันที่ 31 ส.ค. 2563

สร้างความรู้ความ...

(ผู้ชม 189 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

inside ปรองดอง 7 นาที

(ผู้ชม 467 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

inside ปรองดอง 3 นาที

(ผู้ชม 432 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2560

เพลงสรรเสริญพระบ...

(ผู้ชม 427 คน)

No results found

เลื่อนลง