โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2561    ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง 20
  10 ก.ค. 2561    ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก 73
  30 มิ.ย. 2561    กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 71
  6 มี.ค. 2561    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก และพนักงานขับรถยนต์ 212
  11 ก.ย. 2560    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 139
  22 ส.ค. 2560    อบต.โป่งนก ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมเสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานราชการ 171
  7 ส.ค. 2560    พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 178
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกันปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 142
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกันปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 149
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกันปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 102

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 35888 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน