โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 12
  14 พ.ย. 2561    ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง 49
  10 ก.ค. 2561    ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลโป่งนก 105
  30 มิ.ย. 2561    กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 103
  6 มี.ค. 2561    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก และพนักงานขับรถยนต์ 250
  11 ก.ย. 2560    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 167
  22 ส.ค. 2560    อบต.โป่งนก ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมเสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานราชการ 202
  7 ส.ค. 2560    พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 200
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกันปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 163
  30 มิ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกันปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 168

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 46711 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน