ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2566    เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าถิ่น สวมใส่สบาย สไตล์ร่วมสมัย 1
  20 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 2
  17 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 0
  14 ก.พ. 2566    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8
  28 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15
  3 พ.ย. 2565    เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2566 45
  1 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 44
  27 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17
  11 ต.ค. 2565    ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง 46
  29 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058109 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน