ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 18
  24 มี.ค. 2565    รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 30
  17 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 30
  11 มี.ค. 2565    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 30
  4 มี.ค. 2565    ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 27
  4 มี.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28
  3 มี.ค. 2565    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 27
  1 มี.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมและกำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 22
  28 ก.พ. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22
  18 ต.ค. 2564    ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2487198 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน