ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ 6
  15 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 9
  7 ก.ย. 2565    แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 14
  1 ก.ย. 2565    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 18
  30 ส.ค. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) 6
  26 ส.ค. 2565    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2565 31
  1 ส.ค. 2565    นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 39
  28 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 75
  24 มี.ค. 2565    รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 112
  17 มี.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3990157 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน