โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 1
  15 มิ.ย. 2563    รับสมัครลูกจ้าง 1734
  30 มี.ค. 2563    โรคโควิด - 19 1411
  27 ม.ค. 2563    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 114
  30 มิ.ย. 2562    ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 53
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.โป่งนก 57
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 57
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 46
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.โป่งนก 45
  1 มิ.ย. 2562    เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2562 262

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 199759 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน