ITA 2564
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2564    ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 17
  1 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 24
  28 ก.ย. 2564    ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25
  21 ก.ค. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 20
  30 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 21
  15 มิ.ย. 2563    รับสมัครลูกจ้าง 31
  20 พ.ค. 2563    เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2563 18
  30 มี.ค. 2563    โรคโควิด - 19 885
  20 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2563 16
  27 ม.ค. 2563    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283440 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน