โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2563    หลักเกณท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 4
  4 ม.ค. 2562    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สายโป่งนก-ห้วยคลองนา หมู่ 1 165
  3 ม.ค. 2562    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 6 199
  3 ม.ค. 2562    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สายมอดินทราย-ซับฆ้อง หมู่ 2 176
  26 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเพชร หมู่ 3 -บ้านวังอ้ายจีด 190
  25 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สายโป่งเพชร หมู่ 3 - บ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 184
  4 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 90
  4 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สายบ้านนายสมนึก-หน้าวัด หมู่ 7 90
  4 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สายบ้านนายเบิ้ม-ร้านขนมจีน หมู่ 5 88
  4 ธ.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง พื้นที่ลาดชัน สายบ้านนายแทน-ลานมัน หมู่ 12 89

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 154454 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน