โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 33
  27 ก.พ. 2561    ทดสอบประกาศราคากลาง 146
  3 เม.ย. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายสามแยกตะวันออกบ้าน) หมู่ 1 91
  20 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านช่างเล็ก) หมู่ 5 67
  20 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชษฐ์-ทางหลวง) หมู่ 12 62
  20 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายอุดม เกตแก้ว) หมู่ 3 56
  14 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสวง เบิกขุนทด) หมู่ 5 36
  14 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายตะวันออกบ้าน) หมู่ 2 39
  8 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมควร-ข้างสำนักงาน ปภ.) หมู่ 15 38
  7 มี.ค. 2560    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายนพดล - บ้านนางสมจิตร) หมู่ 8 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 35850 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน