ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

              ตำบลโป่งนก เดิมขึ้นอยู่กับตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต เมื่อปี 2519 ปัจจุบันมี 15 หมู่บ้าน ประชาชนอพยพมาจากที่อื่นมาตั้งบ้านเรือนทำมาหากินตามป่าเชิงเขา ต่อมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโป่งนก ซึ่งแต่เดิมพื้นที่เปํนที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีโป่งดินสำหรับให้สัตว์ป่าได้กินเป็นอาหาร ซึ่งนกจะลงมากินเป็นฝูง ชาวบ้านจึงตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน และต่อมาจัดตั้งเป็นตำบลโป่งนก มาจนถึงปัจจุบัน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142893 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน