ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12
  9 ม.ค. 2566    มาตรการกิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 14
  4 เม.ย. 2565    ประกาศรรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 129
  15 มิ.ย. 2564    ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 171
  31 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 169
  27 มี.ค. 2562    รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 164
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142888 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน