ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 60
  17 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 59
  17 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 54
  1 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 65
  1 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 69
  20 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) 151
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) 227
  6 พ.ย. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 167
  6 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 154
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4107099 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน