ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายแสนสนุก อ่างเก็บน้ำกระโป่งกระบาน หมู่ที่ ๑๔ 2
  9 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางหลง - นางชิ้น หมู่ที่ 4 6
  9 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางหลง - นางชิ้น หมู่ที่ 4 6
  9 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางหลง - นางชิ้น หมู่ที่ 4 5
  9 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเข็ม สุธรรม-ไร่นายอ้วน หมู่ที่ 13 5
  7 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่ศักดิ์ชัย อยู่สำราญ บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 7
  6 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคลองผักหวาน (สายอ่างบัว-ไร่นายสมศรี ขันตรี) หมู่ที่ 14 4
  6 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคลองผักหวาน (สายอ่างบัว-ไร่นายสมศรี ขันตรี) หมู่ที่ 14 2
  6 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายจรัญ ชัยเสนา บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 14 5
  16 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายน้ำพระทัย - โนนตูม หมู่ที่ 3 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4107102 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน