ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนางเสริม - หินลาย หมู่ที่ 8 3
  6 ธ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายซับมงคล - ฝายน้ำแดง หมู่ที่ 8 2
  29 พ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน 1-15 12
  26 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคุ้มแสนสนุก – อ่างเก็บน ้าโป่งกระบาน หมู่ที่ 14 74
  21 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นซับงูเหลือม หมู่ที่ 11 บ้านคลองรวก 68
  20 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง ไร่นายพิทักษ์ หมู่ที่ 12 57
  20 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายไร่นายเหนอ - นางเฉลียว หมู่ที่ 11 บ้านคลองรวก 56
  16 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตรสายตะวันตกบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 5 57
  13 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตรสายสะพานหิน - ซับมะกรูด 55
  13 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนเพื่อการเกษตรสายม้วง บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9 54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4099155 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน