ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 2 6
  14 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการเสริมคันอ่างเก็บน้ำซับมงคล หมู่ที่ 8 5
  14 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยขาม บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1 5
  12 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลานมันสมชาย - ซับมะกรูด บ้านสะพานยาว หมู่ที่ 5 6
  12 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายสนม - เชื่อมถนนทุ่งบัวสวรรค์ หมู่ที่ 8 7
  7 มิ.ย. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านแสนสนุก โป่งขุนเพชร หมู่ที่ 14 6
  30 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำซับงูเหลือม หมู่ที่ 11 4
  30 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายดงจำปา - ซับมงคลหมู่ที่ 6 5
  24 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยขาม (ห้วยโป่งขุนเพชรน้อย) บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1 4
  24 พ.ค. 2567    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนายอุดม เติมพันธ์ - บ้านนายพิทักษ์ กลมขุดทด หมู่ที่ 1 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4138214 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน