ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 63
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 61
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 53
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 52
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 57
  10 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 58
  27 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยอโศก หมู่ที่ 1 62
  31 ม.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ลาดชันช่วงไร่ทองแดง - ไร่นางสารี หมู่ที่ 6 50
  31 ม.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ลาดชันช่วงไร่นายย้อย อิ่นสุ่ม หมู่ที่ 11 49
  27 ม.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายแลง กองอาสา - บ้านนายสมพงษ์ ปะวะสี หมู่ที่ 7 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4107105 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน