ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2567    การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 33
  21 มี.ค. 2567    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 100-028 สายทางบ้านสะพานหิน (ปะรำถ่าน) หมู่ที่ 2 -บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40
  21 มี.ค. 2567    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 100-028 สายทางบ้านสะพานหิน (ปะรำถ่าน) หมู่ที่ 2 -บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที 7
  16 ส.ค. 2566    เผยแพร่แผนการจัดซื้อัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) 0
  19 ต.ค. 2565    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 81
  1 ต.ค. 2565    การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 71
  1 ต.ค. 2565    การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 62
  8 ก.ย. 2560    แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 212
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142897 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน