ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 39
  27 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23
  27 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 71
  27 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 64
  18 พ.ย. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 151
  5 พ.ย. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 148
  5 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 144
  5 พ.ย. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 146
  5 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 143
  30 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 196

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4107120 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน