ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 10
  26 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 17
  26 เม.ย. 2567    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 15
  22 เม.ย. 2567    ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 100-028 สายทางบ้านสะพานหิน (ปะรำถ่าน) หมู่ที่ 2 -บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเ 11
  9 เม.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 23
  5 เม.ย. 2567    รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 32
  5 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 17
  3 ม.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสประจำปี 2563 ไตรมาส 1 213
  10 ต.ค. 2561    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 175
  10 ต.ค. 2560    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 219
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142905 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน