ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 72
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4111976 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน