ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง3ปี 2564-2566 (ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)
    รายละเอียดข่าว :

แผนอัตรากำลัง3ปี 2564-2566 (ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

    เอกสารประกอบ : แผนอัตรากำลัง3ปี 2564-2566 (ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)
 
แผนอัตรากำลัง
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4142907 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน