โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเถอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.pongnok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งที่ว่างลงตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งสายบริหารและสายปฏิบัติ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 88661 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน